krok w tył [wstecz]


krok w tył [wstecz]
krok w tył [wstecz] {{/stl_13}}{{stl_33}}'cofnięcie się na niższy, poprzedni etap, poziom czegoś; ujemny postęp w jakiejś dziedzinie':{{/stl_33}}{{stl_10}}Ustawa jest krokiem wstecz w stosunkach państwo – Kościół. Krok w tył w rokowaniach. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wstecz — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w relacji przestrzennej: w kierunku odwrotnym do kierunku poprzedniego lub właściwego; do tyłu, wtył, za siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ruszyć autem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tył — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. tyle {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część, strona czegoś przeciwna w stosunku do przodu, przedniej, frontowej strony czegoś; usytuowana najdalej w odniesieniu do części… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tył — m IV, D. u, Ms. tyle; lm M. y 1. «część, strona czegoś przeciwległa w stosunku do przodu, frontu, najdalej położona w stosunku do części przedniej danego przedmiotu; u człowieka: część ciała po stronie pleców, u zwierząt: część ciała najdalej… …   Słownik języka polskiego

  • krok — 1. Ani na krok «wcale, w ogóle, ani trochę, ani na chwilę»: Tymczasem nie jej, która cię porzuciła, ale mnie jesteś winien wdzięczność i przywiązanie. Mnie, który się tobą opiekował przez całe życie, nie odstąpił cię ani na krok, zapewnił ci… …   Słownik frazeologiczny